dr inż. Krzysztof Michał Pogan

dr inż.
Krzysztof Michał Pogan
dr inż.
Krzysztof M. Pogan
dr inż. Krzysztof Michał Pogan
dr inż. Krzysztof M. Pogan
Przejdź do treści
Profil
Lider i menadżer z praktyczną wiedzą o rynku Chemii Budowlanej w Polsce, z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą, organizacjami, procesami, ludźmi, tworzeniu i wdrażaniu strategii, budżetu oraz systemu motywacji Pracowników a także w negocjowaniu kontraktów;
  • doktor nauk technicznych (specjalność: inżynieria materiałowa);
  • inżynier budownictwa (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie);
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; specjalista w dziedzinie materiałów budowlanych i technologii betonu.
  • Współzałożyciel i w latach 2011-2014 Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej (SPChB), w latach 2011-2014 członek Komisji Rewizyjnej SPChB
  • Członek Rady Programowej Konferencji DNI BETONU 2012, 2014, 2016, 2018
  • Kreator Budownictwa Roku 2016 (Wydawnictwo PIIB)
  • Osobowość Branży Budownictwo 2017 (Builder Award)
  • Kreator Budownictwa Roku 2018 (Wydawnictwo PIIB)
Cele zawodowe
Dostarczać wymiernych korzyści i wspierać dynamiczny rozwój zarządzanych przeze mnie Organizacji, poprzez skuteczne:
• zarządzanie zmianą,
• zarządzanie organizacją,
• zarządzanie procesami,
• zarządzanie projektami,
• zarządzanie ludźmi
• opracowywanie strategii biznesowej i konsekwentne jej wdrażanie
Wróć do spisu treści