Krótko o - Krzysztof Pogan & Olga Janczyszyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Krótko o

Profil
Lider i menadżer z praktyczną wiedzą o rynku Chemii Budowlanej w Polsce, z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą, organizacjami, procesami, personelem, tworzeniu i wdrażaniu strategii, budżetu oraz systemu motywacji Pracowników a także w negocjowaniu kontraktów; doktor nauk technicznych (specjalność: inżynieria materiałowa), inżynier budownictwa (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie), uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; specjalista w dziedzinie materiałów budowlanych i technologii betonu. Współzałożyciel i w latach 2011-2014 Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej (SPChB), w latach 2011-2014 członek Komisji Rewizyjnej SPChB. Członek Rady Programowej Konferencji DNI BETONU 2012, 2014, 2016, 2018. Kreator Budownictwa Roku 2016 i 2018 (Wydawnictwo PIIB), Osobowość Branży Budownictwo 2017 (Builder Award).
Motto: „wiedza, kompetencja, konsekwencja

Doświadczenie zawodowe
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, SCHOMBURG Polska Sp. z o. o. — od 01.IV.2016, PROKURNET
Spólka Schomburg w Polsce od 1992 roku - produkcja, doradztwo techniczne i sprzedaż specjalistycznych rozwiązań i systemów z zakresu szeroko pojętej Chemii Budowlanej, w tym produktów do wykonywania hydroizolacji i uszczelnień, renowacji zabytkowych konstrukcji murowych, naprawy oraz ochrony konstrukcji i elementów betonowych/żelbetowych, specjalnych powłok polimocznikowych i innych żywicznych, montażu okładzin kamiennych i ceramicznych a nadto domieszki, dodatki, barwniki, impregnaty do betonu (marka Rethmeier).

MANAGER, MAPEI Polska Sp. z o. o. - IX 2007 - III 2016
Wprowadzenie na polski rynek specjalistycznych produktów MAPEI: Linii Budowlanej, Linii Posadzek Przemysłowych, Linii Domieszek do Betonu – skompletowanie i zarządzanie Zespołem Doradców Techniczno-Handlowych i Technologów Betonu, Regionalnych Kierowników Sprzedaży (Domieszki do Betonu), opracowanie i wdrażanie strategii budowania pozycji na rynku Linii Produktowych, przygotowanie i redakcja specjalistycznych publikacji i materiałów reklamowych dotyczących rozwiązań z zastosowaniem produktów Linii Budowlanej, Posadzek oraz Domieszek do Betonu (katalogi produktowe, broszury tematyczne, rysunki dla projektantów i architektów, KNR-y, specyfikacje techniczne, prezentacje i artykuły na Konferencje Naukowo-Techniczne oraz Seminaria i spotkania z projektantami), współpraca z Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi, w tym uczelniami technicznymi, ITB, IBDiM, ITWL; doradztwo techniczne na budowach, dobór właściwych rozwiązań materiałowych w zakresie naprawy, wzmacniania i ochrony konstrukcji betonowych (w tym wzmacniania taśmami i matami z włókien węglowych – FRP), hydroizolacji bitumicznych, bentonitowych i mineralnych, specjalistycznych powłok ochronnych (oczyszczalnie ścieków, zakłady chemiczne), renowacji i wzmacniania konstrukcji murowych (tynki renowacyjne, hydroizolacje poziome, wzmacnianie siatkami z włókien szklanych wklejanych w zaprawy mineralne), posadzek mineralnych i żywicznych.

PRZEDSIĘBIORCA, BIURO INŻYNIERSKIE, KRAKÓW — I 2005-VII 2007
Biuro Inżynierskie dr inż. Krzysztof Pogan” - działalność gospodarcza – opinie techniczne, ekspertyzy, konsulting i doradztwo techniczne w zakresie materiałów budowlanych, technologii betonu, naprawy, wzmacniania i ochrony konstrukcji betonowych; badania betonu; specjalistyczne prace budowlane – naprawa i ochrona konstrukcji betonowych; iniekcje wzmacniające i uszczelniające; izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe; staż do uprawnień budowlanych (Budimex).

DYREKTOR HANDLOWY MAKROREGIONU, DEITERMANN POLSKA (HEIDELBERG CEMENT GROUP), WROCŁAW — VI 2003- XII 2004 (WSPÓŁPRACA DO X 2006)
Dyrektor Handlowy Makroregionu Południowego (województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie) – koordynacja i zarządzanie Doradcami Techniczno-Handlowymi w Makroregionie, realizacja budżetu sprzedaży, organizowanie i prowadzenie akcji marketingowych oraz szkoleń i prezentacji dla Klientów; Dyrektor Handlowy ds. Marki Polyment – wprowadzanie na polski rynek specjalistycznych produktów z zakresu napraw i ochrony betonu, posadzek przemysłowych mineralnych i żywicznych – opracowanie strategii, polityki cenowej, działań marketingowych; organizacja i prowadzenie szkoleń technicznych dla zespołu sprzedażowego oraz dla Klientów.

PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR DS. BADAŃ I ROZWOJU, PRZEDSIĘBIORSTWO BETONÓW SPECJALNYCH SUPERBET, KRAKÓW — 2002- 2003
Organizacja i rejestracja Spółki z o. o., produkcja i sprzedaż specjalnych gotowych zapraw i betonów cementowych.

DYREKTOR REGIONU, PEŁNOMOCNIK PREZESA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ADDIMENT POLSKA (HEIDELBERG CEMENT GROUP, KRAKÓW — 1998- 2002
Doradztwo techniczne i sprzedaż dot. wyrobów z zakresu chemii budowlanej produkcji niemieckiego koncernu Heidelberger Bauchemie GmbH; organizacja sympozjów i konferencji – wygłaszanie referatów, przygotowywanie materiałów reklamowych, kontakty z wydawnictwami specjalistycznymi, planowanie i koordynacja działań marketingowych; organizacja i nadzór nad systemem zarządzania jakością (certyfikacja wyrobów, dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania; przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001); kształtowanie polityki cenowej i planowanie sprzedaży, kierowanie pracą biur techniczno-handlowych w Regionie, kontakty z instytucjami naukowo-badawczymi; organizacja i rozwój kontaktów handlowych na Ukrainie.

INŻYNIER BUDOWY, PPUIH KOLPI, KRAKÓW — 1997- 1998
Organizacja i prowadzenie robót budowlanych, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie brygadami pracowników.

ASYSTENT NAUKOWO-DYDAKTYCZNY, POLITECHNIKA KRAKOWSKA – INSTYTUT MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, KRAKÓW — 1992- 1997
Przygotowywanie i prowadzenie zajęć ze studentami z zakresu: Technologia Betonu, Technologia Prefabrykacji Betonowej, Technologia Produkcji Materiałów Budowlanych, ekspertyzy i opracowania naukowe dla budownictwa i przemysłu, kontrola jakości wyrobów budowlanych.

Wykształcenie
2007 – Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
2000-2002 – Studia Podyplomowe „Master of Business Administration” – Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytet w Sztokholmie.
IX 1999 – Kurs i egzamin dla Kandydatów na Kierowników Laboratoriów Budowlanych – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
1997-1999 - Przewód doktorski w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki - Polska Akademia Nauk w Warszawie (doktor nauk technicznych – specjalność: inżynieria materiałowa).
1996-1997 - Studia Podyplomowe z Zakresu Pedagogiki i Psychologii (Politechnika Krakowska – Międzyuczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii).
1995-1996 - Studia Podyplomowe z Zakresu Gospodarki i Szacowania Nieruchomości (Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Politechnika Krakowska).
1994-1996 - Studium Doskonalenia Językowego Nauczycieli Akademickich (Uniwersytet Jagielloński i British Council) - język angielski, egzamin Cambridge FCE.
1987-1992 - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej (magister inżynier budownictwa - specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie).
1983-1987 - VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (matematyka, fizyka)

Zainteresowania i umiejętności dodatkowe
Język angielski – biegle w mowie i piśmie, prawo jazdy kat. B; żeglarstwo (Instruktor Żeglarstwa PZŻ, sternik jachtowy, sternik motorowodny), narciarstwo.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego