Olga Janczyszyn - Krzysztof Pogan & Olga Janczyszyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Olga Janczyszyn

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet Warszawski – Uniwersytet Otwarty - 2013
  • "Atrakcyjność Psychofizyczna jako Narzędzie Wpływu Społecznego"
  • "Gra w Bliskich Związkach"
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - 2010
  • Studia Podyplomowe Nowoczesnej Promocj - "Gra Śmiercią w Reklamie" - praca dyplomowa (ocena celująca)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydz. Zarządzania i Marketingu - 2003
  • Studia Uzupełniające Magisterskie - Marketing
Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie – Wydz. Zarządzania i Marketingu - 1998
  • Studia Licencjackie - Reklama

DOŚWIADCZENIE:
ALIOR BANK S.A. – Starszy Specjalista ds. Monitoringu Ryzyka Operacyjnego, Lider Streamu: od 01.IX.2017
ALIOR BANK S.A. – Specjalista ds. Monitoringu Ryzyka Operacyjnego, Lider Streamu: od 15.III.2016 do 31.VIII.2017
• Dział Strategii Ryzyka Operacyjnego, Departament Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Modeli
PROJEKT: Warsztaty dla Kobiet "W zgodzie z sobą i z własnym ciałem" - Warszawa, grudzień 2015
Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet, które dążą do stworzenia pełnej zaufania, akceptacji oraz szacunku relacji samej ze sobą. Dla kobiet, które chcą odnowić kontakt ze swoim ciałem i pragną również zwiększyć świadomość siebie. Odkrycie swojego połączenia z ciałem poprzez twórcze wyrażanie siebie i swego piękna. 
PROJEKT: PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWAMI OSÓB Z NIEPEŁNOPRAWNOŚCIAMI - 2015 – FUNDACJA: CENTRUM PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Pomoc w organizacji i współudział (wolontariat)
• Udział w projekcie o charakterze społecznym, którego celem jest zmiana paradygmatu niepełnosprawności z modelu medycznego na społeczny, promocja ośrodków życia niezależnego oraz asystentury osobistej, praca edukacyjna o konwencji praw osób z niepełnosprawnościami, działania wpływające na zmianę społecznego postrzegania niepełnosprawności. Litygacja startegiczna w kontekscie praw osób z niepełnosprawnością. Część warsztatowa – działalność organizacji pozarządowych w polskim systemie prawnym: stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, fundacje, organizacje strażniczo-rzecznicze, sieć Watchdog, kontrola obywatelska. Budowanie silnej organizacji pozarządowej. Zasady występowania o granty, dofinansowania, fundraising, współpraca z biznesem.
• Udział w międzynarodowej konferencji OSCE/ODIHR „Human Dimension- Implementation Meeting” – sesja Combatting discrimation and Promoting Tolerance for people with Disabilities: Practical Lesson and Best Practices” (Warszawa, 29.09.2015).
• Udział w szkoleniu na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych zorganizowanego przez Instytut Fundraisingu (Warszawa, lipiec 2015).
PROJEKT: ZUCHY (2014-2015) - Projekt własny
• organizacja klasy terapeutycznej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami przy Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie. Program edukacyjny zakłada indywidualne podejście do potencjału, możliwości, zainteresowań każdego ucznia. W codziennych zajęciach dzieciom towarzyszą specjaliści: logopeda, rehabilitant, psycholog, pedagog, którzy dzięki specjalnie stworzonemu programowi rozwojowemu mogą wspierać dzieci na każdym kroku. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy oraz doświadczania siebie i otoczenia, co daje najlepsze możliwości do tworzenia satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi, budowania jak największej autonomi dziecka, realizacji potencjału intelektualnego dziecka. Warunkuje to ukształtowanie akceptacji dla podejmowanych aktywności, poczucia wolnej woli i wyboru, a co za tym idzie także powstaniu wewnętrznej motywacji do działania i realizacji zadań. Wdrażanie komunikacji alternatywnej ACC.
• znalezienie źródeł finansowania dla nowej formy edukacji, dobór terapeutów, współpraca przy przygotowaniu planu rewalidacyjnego, promocja wsród grupy docelowej poprzez marketing szeptany oraz wybór prasy. Wykorzystanie marketingu społecznie zaangażowanego (CSR).
Firma Handlowo-Usługowa JP PROJEKT - Właściciel, 2004-2007
• działalność gospodarcza - organizacja działań marketingowych, przygotowywanie media planów, strategii marki i innych działań promocyjnych, tłumaczenia z języka niemieckiego, sprzedaż specjalistycznych wyrobów z zakresu chemii budowlanej.
DEITERMANN Polska Sp. z o. o. (Heidelberg Cement Group) – Administrator Biura w Krakowie - 2003-2007
• prowadzenie biura w Krakowie, działu sprzedaży, koordynacja zamówień, gospodarka magazynowa, przygotowywanie ofert handlowych, zbieranie danych marketingowych z rynku, raportowanie do centrali we Wrocławiu, organizowanie szkoleń pracowników, organizacja spotkań integracyjnych dla Klientów, koordynacja pracy Przedstawicieli Regionalnych w Makroregionie.
CASADA Polska Sp. z o. o. – Dyrekrtor Zarządzający, 2004-2005
• opracowanie i przygotowanie pełnej kampanii marketingowej i reklamowej, wprowadzenie firmy na rynek polski, rejestracja i organizacja struktur, ulokowanie produktów w świadomości Klientów, stworzenie kanałów dystrybucji oraz sprzedaży, opracowanie polityki cenowej, stworzenie działu sprzedaży, szkolenie pracowników i przedstawicieli, pozyskiwanie kluczowych Klientów, przygotowanie dokumentacji rozliczeniowo-podatkowej i VAT, przygotowanie umów.
ADDIMENT Polska Sp. z o. o. (Heidelberg Cement Group) – Asystentka, 2000-2003
• prowadzenie sekretariatu Regionu, prowadzenie korespondencji Spółki, spraw kadrowych Spółki, zarządzanie bazą danych Klientów, opracowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001, koordynacja działań marketingowych, opracowywanie media planu, reklam, organizacja konferencji, sympozjów i prezentacji, specjalistyczne tłumaczenia z języka niemieckiego, negocjacje oraz wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej ubezpieczenia Spółki.
FANDANGO s.c. Kraków - 2000
• tłumacz (j. niemiecki) – targi odzieżowe w Duesseldorfie (Niemcy)
BHiU KOBAR Kraków – Specjalista ds. marketingu, 1997-2000
• okna, technika grzewcza - organizacja działań marketingowych, przygotowywanie reklam, organizacja stoisk wystawienniczych i udziału w targach i ekspozycjach koordynacja zamówień, pozyskiwanie zleceń, doradztwo techniczne w zakresie okien, wycena, przygotowywanie ofert przetargowych, prowadzenie gospodarki magazynowej, fakturowanie.
BUSINESS PUBLISHING HOUSE Kraków – Specjalista ds. marketingu i reklamy, 1997-2000
• pozyskiwanie klientów oraz koordynacja ich działań reklamowych zgodnych z wizerunkiem firmy oraz celami sprzedażowymi, budowanie lojalności klientów, przygotowanie ekspozycji targowej, prezentacja firmy na eventach branżowych, przygotowywanie projektów reklamowych oraz współpraca z działem graficznym.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:
Język angielski – General English Advanced level 13 – certyfikat Empik School – biegłóść na poziomie zaawansowanym
Język niemiecki - Volkshochschule Bielefeld (Niemcy) – Deutsch Als Fremdsprache Zertifikat, Zeugnis Zentrale Mittelstufenprüfung – pełna biegłość zawodowa

UMIEJĘTNOŚCI:
• Kreatywność
• Marketing i reklama, marketing strategiczny, szeptany, csr,
• Lokowanie produktu, cykl życia produktu
• Kreowanie wizerunku, działania PR
• Zarządzanie projektami, wdrażanie do realizacji, praca pod presją czasu
• Przewidywanie trendów, analiza otoczenia, dokonywanie syntezy
• Określenie i komunikacja z grupą docelową poprzez wykorzystanie nowoczesnych kanałów, media społecznościowe.
• Inicjowanie, przekonywanie, werbowanie.
• Fundraising
• Znajomość zagadnień Praw Człowieka, Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych w polskim systemie prawnym

ZAINTERESOWANIA:
• literatura współczesna (np. Haruki Murakami),
• marketing i reklama,
• taniec,
• snowboarding, windsurfing
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego