Osiągnięcia - dr inż. Krzysztof Michał Pogan

Przejdź do treści

Osiągnięcia

1. PUBLIKACJE
1.1. „Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie w badaniach normowych kostki nawierzchniowej” (współautor: J. Mierzwa). Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej: Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej MATBUD’96. Kraków-Mogilany, 19-22 czerwca 1996.
1.2. „Kostka brukowa jako materiał nawierzchniowy w budownictwie drogowym w aspekcie kontroli jej jakości” (współautor: J. Mierzwa). Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym. Zakopane 12-14 marca 1997. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddz. SITK w Krakowie. Seria Materiały Konferencyjne Nr 17 (Zeszyt 52). Kraków 1997.
1.3. „Badania betonowych kostek brukowych”. Materiały Budowlane Nr 3/1997.
1.4. „Thermal Destruction of Concrete in Research with an Acoustic Emission Method” (współautor: J. Mierzwa). Zbornik Prednášok zo sekcie 10 Stavebné Látky. VI Vadecká konferencia s medzinárodnou ucastou. Košice-Bukovec 6-8 máj 1997 (Slovak Republic).
1.5. „The Correlation Between Generated Acoustic Emission and Compressive Strength in Plain and High Strength Concrete” (współautor: J. Mierzwa, Z. Ranachowski). Archives of Acoustics, vol. 22, no. 3/1997.
1.6. „On the new method for evaluation ‘Wipro’ concrete pipe quality”. Betonwerk und Fertigtail Technik No. 6/1997. Bauverlag GmbH, Wiesbaden.
1.7. „Frequency characteristic of the acoustic emission signal in concrete under compressive loading” Archives of Acoustics, vol. 23, no. 3/1998.
1.8. „Application of the acoustic emission method to determine the mechanical properties of the constructional materials” (współautor: J. Hoła, Z. Ranachowski). [w:] Nowe kierunki technologii i badań materiałowych. Pr. zb. pod red. J. Ranachowskiego, J. Raabe, W Petrovskiego, wyd. IPPT PAN, Warszawa 1999r.
1.9. „The  influence of the concrete hardening time reduction methods on the generated acoustic emission signal parameters measured in plain and in high strength concrete” (współautor: Z. Ranachowski, J. Hoła). Archives of Acoustics, vol. 24, no. 2/1999.
1.10.„Analiza emisji akustycznej w procesie destrukcji betonów poddanych obróbce termicznej”. Rozprawa doktorska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999r.
1.11.„Superplastyfikatory do betonów samozagęszczających się”. Materiały Budowlane 3/2000.
1.12.„Nowe upłynniacze – nowe możliwości w technologii betonu”. Przegląd Budowlany, lipiec-sierpień 2000r.
1.13.„Emulsje polimerowe jako dodatek modyfikujący właściwości mieszanek betonowych”. Przegląd Budowlany, wrzesień 2002r.
1.14.„Metody i środki ochrony betonu”. Materiały Budowlane, sierpień 2003r.
1.15.„Materiały POLYMENT w oczyszczalniach ścieków”. Materiały Budowlane, wrzesień 2003r.
1.16.„Posadzki przemysłowe” Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji – Ustroń 2004 „Nowe rozwiązania konstrukcyjno – materiałowo – technologiczne. Budownictwo metalowe, drewniane, lekka obudowa, posadzki przemysłowe”, tom IV
1.17.„Problemy związane z remontami i adaptacjami zbiorników na ścieki” (współautor: A. Banaś) Materiały VIII Konferencji Naukowo – Technicznej ITB „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego” Cedzyna k/Kielc, 21-23 kwietnia 2004r.
1.18.„Naprawa i ochrona betonu w budownictwie energetycznym” Materiały IV Konferencji Naukowo – Technicznej „Budownictwo w Energetyce” – Wrocław, Bogatynia, Złotniki Lubańskie, 26-28 maja 2004r.
1.19.„Prawidłowe wykonanie posadzek z zastosowaniem wyrobów Firmy DEITERMANN”. Materiały Budowlane, wrzesień 2004r.
1.20.„Naprawa i ochrona betonu” Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej „REW-INŻ‘2004“ Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych – Kraków 24-26 listopada 2004r.
1.21.„Nowości w technologii betonu – beton samozagęszczalny (SCC) i z proszkami reaktywnymi (RPC)“. Renowacje i Zabytki, IV 2005
1.22."Materiały i technologie do wykonywania izolacji" Materiały Budowlane, październik 2006r.
1.23."Beton architektoniczny" Architektura - Wydawnictwo Murator, 01/2007
1.24. „Domieszka MAPEI Antigelo S pomocna przy betonowaniu w obniżonej temperaturze” Materiały Budowlane 11/2007
1.25. „Naprawa, wzmacnianie i ochrona betonu materiałami MAPEI” Materiały Budowlane 02/2008
1.26. „Zastosowanie betonu samozagęszczalnego w naprawie podpór wiaduktu Rio Verde we Włoszech” (współautor: P. Zaffaroni) – Konferencja „Dni Betonu 2010” – Wisła 11-13.10.2010r.
1.27. „Naprawa konstrukcji żelbetowej w strefie zrzutu żużla na terenie Huty Mittal Steel w Krakowie” (współautor: J. Siwek) – III Konferencja Naukowa „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych” – Rydzyna, 18-20 listopada 2010; w: „Trwałe Rozwiązania Naprawcze w Obiektach Budowlanych” praca zbiorowa pod redakcją M. Kamińskiego, J. Jasiczaka, W. Buczkowskiego, T. Błaszczyńskiego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010r.
1.28. "Ochrona powierzchniowa konstrukcji betonowych produktami MAPEI" Biuletyn Mosty Dolnośląskie 6/2010, Wrocław 2010r.
1.29. "Zastosowanie zapraw bezcementowych w pracach prowadzonych w obiektach zabytkowych" Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2 (2011), Białystok 2011r.
1.30. "Zastosowanie specjalnych zaraw PCC i siatki z włókna szklanego do naprawy i wzmocnienia zdegradowanej konstrukcji żelbetowej" (współautor: J. Siwek) - XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Trwałość Budowlai i Ochrona przed Korozją KONTRA 2012 - Szczyrk 24-26 maja 2012r.
1.31. "Kleje konstrukcyjne stosowane w obiektach inżynierii komunikacyjnej" Biuletyn Mosty Dolnośląskie 8/2012, Wrocław 2012r.
1.32. "Hydroizolacje podziemnych części budowli z wykorzystaniem mat bentonitowych". Materiały Konferencji IZOLACJE 2013 "Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze". Warszawa, 27-28 lutego 2013r.
1.33. "RE-CON ZERO innowacyjny produkt do odzyskiwania niwykorzystanej mieszanki betonowej". Materiały Budowlane 10/2013.
1.34. "Modyfikacja mieszanki uszczelniająco-wypełniającej domieszkami MAPEI na przykładzie realizacji II linii metra w Warszawie" (współautor: M. Alexandrowicz) Materiały Budowlane 11/2013.
1.35. „Posadzki przemysłowe z zastosowaniem produktów MAPEI” (współautor: D. Sanigórski) Materiały Budowlane 12/2013
1.36. „Naprawa, wzmacnianie i ochrona betonu wybranymi produktami Mapei”. Materiały XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK’2014 – Szczyrk 26-29 marca 2014 'Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Konstrukcje żelbetowe', tom IV
1.37. „Właściwości betonu z granulatem odzyskanym z mieszanki betonowej przy użyciu pakietu domieszek do recyklingu” (współautorzy: M. Gruszczyński, F. DeBin, K. Wrzecion) – VIII Konferencja Dni Betonu 2014 – Wisła, 13-15.10.2014r.
1.38. „Zastosowanie domieszek polimerowych do wykonania nawierzchni betonowych w Porcie Gdynia” (współautorzy: M. Aleksiun, K. Wrzecion, M. Mackiewicz) - VIII Konferencja Dni Betonu 2014 – Wisła, 13-15.10.2014r.
1.39. "Żelbet też się starzeje" Renowacje i Zabytki, I 2015
1.40. "Nowoczesne polimocznikowe powłoki PURTOP do ochrony konstrukcji żelbetowych" Materiały XXX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK’2015 – Szczyrk 25-28 marca 2015 'Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Budownictwo ogólne'.
1.41. "Izolacja i ochrona konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem nowoczesnych powłok polimocznikowych PURTOP". Materiały Konfernecji IZOLACJE 2015 "Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego". Warszawa, 9-10 kwietnia 2015r.
1.42. "Wpływ domieszek uszczelniających na trwałość betonu" (współautorzy: G. Bajorek, P. Nowicki, K. Sikorski) - IX Konferencja Dni Betonu 2016 - Wisła, 10-12.10.2016r. - Moniografie Technologii Betonu, tom 2. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2016

2. UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH
2.1.   Konferencja Naukowo-Techniczna: Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej MATBUD’96. Kraków-Mogilany, 19-22 czerwca 1996.
2.2.   Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym. Zakopane 12-14 marca 1997.
2.3.   VI Vadecká konferencia s medzinárodnou úcastou. Košice-Bukovec 6-8 máj 1997 (Slovak Republic).
2.4.    XIX Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji – Ustroń 2004“
2.5.   VIII Konferencja Naukowo – Techniczna ITB „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego“ – Cedzyna k/Kielc, 21-23 kwietnia 2004 r.
2.6.    IV Konferencja Naukowo – Techniczna „Budownictwo w Energetyce“ Wrocław, Bogatynia, Złotniki Lubańskie 26-28 maja 2004 r.
2.7.   VI Konferencja Naukowo – Techniczna „REW-INŻ‘2004“ Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych – Kraków 24-26 listopada 2004r.
2.8.   VIII Sympozjum Naukowo – Techniczne Polskiego Stowarzyszenia Myklologów Budownictwa „Ochrona Obiektów Budowlanych przed Wilgocią, Korozją Biologiczną i Ogniem“ - Rytro k. Nowego Sącza, 22-24 września 2005r.
2.9.   XV Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2006 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją“ - Zakopane, 25-27 maja 2006r.
2.10. Kurs IBDiM w zakresie systemów wzmacniaina konstrukcji materiałami FRP – Kielce, 06-08.10.2008r.
2.11. „Dni Betonu 2008“ – Wisła, 13-15.10.2008r.
2.12.  Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK’2009 – Wisła 2009r.
2.13. „Dni Betonu 2010” – Wisła, 11-13.10.2010r.
2.14. III Konferencja Naukowa „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych” – Rydzyna, 18-20 listopada 2010r.
2.15. Konfernecja Naukowo-Techniczna "Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych" oraz 13th German-Lithuanian-Polish Colloquium - Białystok-Augustów-Wilno, 09-12 października 2011r.
2.16. XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją KONTRA 2012" - Szczyrk 24-26 maja 2012r.
2.17. "Dni Betonu 2012" - Wisła, 8-10.10.2012r. (Członek Rady Programowej).
2.18. XII Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR 2013 - Kraków 2013
2.19. "Reologia w Technologii Betonu" - Wolbórz, 12-13.11.2013r. (Członek Rady Programowej).
2.20. Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK’2014 – Szczyrk 26-29 marca 2014r.
2.21. XIII Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2014 – Kraków, 31.03-02.04.2014r.
2.22. „Dni Betonu 2014” – Wisła, 13-15.10.2014r. (Członek Rady Programowej).
2.23. 8th Annual Conference – The Polyurea Development Association (PDA Europe) – Cracow, 5-7 November 2014.
2.24. XIV Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2015 - Kraków, 23-25.03.2015r.
2.25. XV Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2016 - Kraków, 4-6.04.2016r. (w tym Wieczór Wyszehradzki - 3.04.2016r.)
2.26. "Dni Betonu 2016" - Wisła, 10-12.10.2016r. (Członek Rady Programowej, Członek Rady Naukowej wydawnictwa Monografie Technologii Betonu - IX Konferencja Dni Betonu 2016)

3. UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH
3.1. „Prognoza rozwoju budownictwa w Polsce i unowocześniania technik budowania” - projekt celowy (nr PBZ 18-02) - 1994r.
3.2. „Badania cementów specjalnych do betonów wysokiej wytrzymałości i kompozytów cementowych stosowanych w prefabrykacji” - projekt badawczy - Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu - 1996r.
3.3. „Badanie charakterystyk częstotliwościowych sygnału emisji akustycznej w wybranych kompozycjach betonowych w tym wysokowytrzymałych” - praca w ramach projektu badawczego Nr 7 T07B 020 08 (kierownik grantu prof. Ignacy Malecki IPPT PAN Warszawa) - 1997r.

4. OPRACOWANIA DLA PRZEMYSŁU, EKSPERTYZY, OPINIE TECHNICZNE
4.1. Badanie efektywności cementu mostowego 45 w niskoprężnej obróbce termicznej Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych O/Kraków - 1992r.
4.2. Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Zapora przeciwrumowiskowa na potoku Jaszczurówka - luty 1993r.
4.3. Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Lachówka - luty 1993r.
4.4. Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Hucisko - luty 1993r.
4.5. Ekspertyza posadzki lastriko w budynku uzdatniania wody w Dobczycach - 1993r.
4.6. Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Hucisko - kwiecień 1993r.
4.7. Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Zapora przeciwrumowiskowa Żylica - kwiecień 1993r.
4.8. Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Paleczka - kwiecień 1993r.
4.9. Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Smolnik w Męcinie - lipiec 1993r.
4.10. Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Starowiejski - lipiec 1993r.
4.11. Badanie wytrzymałości na ściskanie pustaków żużlobetonowych - marzec 1994r.
4.12. Orzeczenie o jakości betonowej kostki brukowej z wytwórni „Dreza” - maj 1994r.
4.13. Badania jakości i przydatności w budownictwie kruszywa „Aardelit” - wrzesień 1994r.
4.14. Badania uzupełniające dla uzyskania aprobaty technicznej systemu elewacyjno - ocieplającego „Marmoroc” - sierpień 1995r.
4.15. Wyniki badań pustaków trocinobetonowych CS-24 - sierpień 1995r.
4.16. Badanie nośności betonowych rur kielichowych - wrzesień 1995r.
4.17. Orzeczenie o jakości betonowej kostki brukowej z wytwórni „Dreza” - październik 1995r.
4.18. Badania stanu technicznego posadzki w hali głównej spółki „Texpol” w Bochni - styczeń 1996r.
4.19. Ocena przyczyn nieszczelności wanny naparzacza oraz zacieków w pomieszczeniach sterowni i kotłowni spółki „Texpol” w Bochni - styczeń 1996r.
4.20. Ocena jakości betonu wanny naparzacza w obiekcie spółki „Texpol” w Bochni - luty 1996r.
4.21. Badania i analiza rozkładu charakterystyk wytrzymałości betonu w fundamencie instalacji odsiarczania Elektrowni Skawina - luty 1996.
4.22. Ekspertyza w zakresie oceny jakości betonu i nawierzchni kładki nad torami PKP w Łazach wraz z ukierunkowaniem prac naprawczych - lipiec 1996r.
4.23. Orzeczenie naukowo - badawcze w zakresie stanu technicznego zamocowań ścian osłonowych budynku spółki „Biprostal S.A.” w Krakowie - październik 1996r.
4.24. Ekspertyza odnośnie przyczyn uszkodzeń płyt stropowych i sposobu ich naprawy - październik 1996r.
4.25. Orzeczenie o jakości betonu w elementach konstrukcyjnych budynku nr 1 na osiedlu Kurdwanów przy ul. Halszki - Bujaka w Krakowie - październik 1996r.
4.26. Badania stanu technicznego żelbetowej estakady olejowej w Elektrociepłowni Kraków S.A. - listopad 1996.
4.27. Opracowanie receptur i badanie betonów hydrotechnicznych dla budowy zapory wodnej „Domaniów” koło Radomia - marzec 1997r.
4.28. Orzeczenie odnośnie stanu technicznego warstwy ścieralnej nawierzchni w pasie torowiska ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie - kwiecień 1997r.
4.29. Badania dla ABM Solid S. A. betonu przeznaczonego do betonowania niecki basenu w Niepołomicach – marzec-maj 2005r.
4.30. Opinia techniczna dotycząca nadbetonu w modernizowanej hali Coca Cola HBC Polska – Filia w Niepołomicach – styczeń 2006r.
4.31. Badania metodą pull-off podłoża w modernizowanej hali Coca Cola HBC Polska – Filia w Niepołomicach – styczeń 2006r.
4.32. Opracowanie koncepcji mocowania banerów reklamowych orasz dobór technologii czyszczenia, konserwacji i zabezpieczenia elewacji budynku administracyjnego w Krakowie przy ul. Mogilskiej 1 (dla PKP S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie) – marzec 2006r.
4.33. Opracowanie projektu naprawy nawierzchni żelbetowych płyt torowiskowych (dla Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S. A. – Siemianowice śląskie) – czerwiec 2006r.
4.34. Ekspertyza techniczna elementów stanu surowego obiektu pod nazwą „Dworzec podziemny Kraków Główny” (zamówienie publiczne dla PKP S. A. Oddział Dworce Kolejowe) –– maj-lipiec 2006r.
4.35. Opinia techniczna dotycząca oceny fundamentów na budowie hali Coca Cola HBC Polska Filia w Niepołomicach (dla ABM Solid S. A. Oddział Dębno) – sierpień 2006r.
4.36. Opinia dotycząca oceny przydatności powłok żywicznych hali Zakładu Produkcyjnego Coca Cola w Tyliczu - wrzesień 2006r.
4.37. Badania betonu posadzki nowobudowanej hali Coca Cola w Zakładzie Produkcyjnym w Staniątkach (wytrzymałość na ściskanie, ocena ilości włókien stalowych) - październik-listopad 2006r.
4.38. Opinia dotycząca zastosowania domieszki PENETRON Admix do betonu na budowie "Millenium Hall" w Rzeszowie - listopad 2006r.
4.39. Opracowanie technologii naprawy zbiornika awaryjnego na olej transformatorowy w Elektrowni Wodnej "Żarnowiec" - grudzień 2006r.
4.40. Opinia dotycząca powłoki żywicznej posadzki hali REGIS Sp. z o. o. w Zakładzie Produkcyjnym w Tarnowie - grudzień 2006r.
4.41.Opinia dot. zastosowania osuszacza TROTEC TTK 200 w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA" w Sosnowcu - styczeń 2007r.
4.42. Propozycja doboru materiałów dotyczących usunięcia przyczyn zamakania elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Heligundy 11B w Krakowie - luty 2007r.
4.43. Opracowanie rozkładu zawilgocenia pomieszczeń remontowanych przez Firmę Majster - luty 2007r.
4.44. Dobór rozwiązań dla uszczelnienia przecieków w obiekcie "Plaza Rybnik" (dla STRABAG Sp. z o. o.) - luty 2007r.
4.45. Dobór technologii i materiałów do uszczelnienia elementów konstrukcji sztolni ujęcia wody RABA w Dobczycach - marzec 2007r.
4.46. Opracowanie technologii i wykonanie uszczelnienia zbiorników na wodę technologiczną linii Walcowni Gorącej Blachy - dla SIMENS-VAI - marzec-kwiecień 2007r.
4.47. Opracowanie technologii oraz wykonanie naprawy i uszczelnienia pali (dół zendry - Walcownia Gorącej Blachy - dla BUDIMEX DROMEX S. A. Oddz. Południowy - maj 2007r.
4.48. Project Monitoring "Budowa Centrum Logistycznego w Mysłowicach" - w ramach współpracy z GLEEDS Polska Sp. z o. o. - lipiec 2007r.
4.49. Usługa konsultingowa dot. posadzki betonowej w Trzebini - dla TECHNIFLOOR Polska Sp. z o. o. - lipiec 2007r.
4.50. Opracowanie technologii i wykonanie iniekcji uszczelniających przyczółków obiektów Mo-05 i Mo-06 na drodze krajowej Myślenice-Pcim - dla MOTA Engil S. A. - lipiec/sierpień 2007
4.51 Recenzja pracy dr inż. T. Możaryn i dr inż. A. Sokalskiej "Naprawa i Ochrona Konstrukcji Żelbetowych" Poradnik ITB - Warszawa, 2012r.

5. INNE OSIĄGNIĘCIA
5.1. Organizacja sympozjum i redakcja wydawnictwa (ISBN: 83-911493-4-X) z Sympozjum Naukowo – Technicznego: „Technologia produkcji i badania własności betonowej kostki brukowej” – Kraków, kwiecień 1999 (Addiment Polska Sp. z o.o., Górażdże Trade Sp. z o.o., Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska) – referaty: „Materiały Addiment do produkcji betonów wibroprasowanych”, „Betonowa kostka brukowa w aspekcie kontroli jakości” (współautor: J. Mierzwa).
5.2. Współorganizacja Sympozjum Naukowo – Technicznego „Dodatki mineralne do cementu” – Poznań maj 1999, Chorula czerwiec 1999 (Addiment Polska Sp. z o.o., Górażdże Trade Sp. z o.o., Politechnika Poznańska, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu) – referat: „Wykorzystanie domieszek Addiment do produkcji betonu”.
5.3. Organizacja Seminarium „Nowości w technologii betonu” – 12.09.2000r. w Krakowie
5.4. Redakcja wydawnictwa – wspólnie z prof. Januszem Mierzwą (ISBN: 83-911493-0-7) „Technologie Addiment i Polyment dla posadzek przemysłowych”.
5.5. Organizacja Seminarium ”Nowe technologie w budownictwie komunikacyjnym” – 08.02.2001 w Krakowie.
5.6. Opracowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością według standardu ISO 9001:2000 w Spółce ADDIMENT Polska.
5.7. Własna działalność gospodarcza – „Biuro Inżynierskie dr inż. Krzysztof Pogan” – doradztwo techniczne i konsulting w zakresie materiałów budowlanych, technologii betonu, naprawy, wzmacniania i ochrony betonu, opinie techniczne i ekspertyzy, badania betonu; specjalistyczne prace budowlane - naprawa i ochrona betonu, wzmacnianie konstrukcji taśmami i matami z włókien węglowych (FRP), iniekcje wzmacniające i uszczelniające, izolacje przeciwwodne; kierowanie budową i robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
5.8. Wprowadzenie na polski rynek specjalistycznych produktów MAPEI: Linii Budowlanej, Linii Posadzek Mineralnych i Żywicznych, Linii Domieszek do Betonu – skompletowanie oraz zarządzanie Zespołem Doradców Techniczno-Handlowych i Technologów, opracowanie i wdrażanie strategii budowania pozycji na rynku, przygotowanie i redakcja specjalistycznych publikacji i materiałów reklamowych dotyczących rozwiązań z zastosowaniem produktów Linii Budowlanej, Linii Posadzek Mineralnych i Żywicznych oraz Linii Domieszek do Betonu (katalog produktów, broszury tematyczne, rysunki dla projektantów i architektów, KNR-y, prezentacje i artykuły na Konferencje Naukowo-Techniczne i Seminaria lub spotkania z projektantami), współpraca z Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi w tym uczelniami technicznymi, ITB, IBDiM, ITWL; doradztwo techniczne na budowach, dobór właściwych rozwiązań materiałowych w zakresie naprawy, wzmacniania i ochrony konstrukcji betonowych (w tym wzmacnianie taśmami i matami z włókien węglowych – FRP), hydroizolacji bitumicznych, bentonitowych i mineralnych, specjalistycznych powłok ochronnych (oczyszczalnie ścieków, zakłady chemiczne), renowacji i wzmacniania konstrukcji murowych (tynki renowacyjne, hydroizolacje poziome, wzmacnianie siatkami z włókien szklanych wklejanych w zaprawy mineralne). Koordynacja pracy 2 Mobilnych Laboratoriów Betonu oraz stacjonarnego Laboratorium Betonu - w zakresie opracowywania receptur mieszanek betonowych z domieszkami MAPEI, optymalizacja i badania porównawcze.
5.9. Członek Rady Programowej Konferencji "DNI BETONU 2012".
5.10. Organizacja i założenie (współzałożyciel) Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej (SPChB), Członek Zwyczajny SPChB oraz członek Komisji Rewizyjnej SPChB (marzec 2012 - kwiecień 2014).
5.11. Wykłady dla studentów międzyuczelnianego kierunku Chemia Budowlana nt.: „Beton i kształtowanie jego właściwości domieszkami chemicznymi” – Politechnika Łódzka, 24.10.2012r. i 30.10.2013r.
5.12. Członek Rady Programowej Konferencji "Reologia w Technologii Betonu 2013".
5.13. Członek Rady Programowej Konferencji "DNI BETONU 2014".
5.14. Dyrektor Zarządzający / Prokurent SCHOMBURG Polska Sp. z o. o. - od 2016
5.15. Członek Rady Programowej Konferencji "DNI BETONU 2016".
5.16. 'Kreator Budownictwa Roku 2016' - Tytułem 'Kreator Budownictwa Roku' Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyróżnia osoby, które promują dobre praktyki, etyczne zachowania, ale także inspirują i motywują innych do dalszych działań.
5.17. 'Osobowość Branży Budownictwo 2017' - specjalne wyróżnienie Redakcji i Rady Programowej miesięcznika BUILDER przyznane podczas XV Edycji Gali BUILDER Awards - 23 stycznia 2018r.
5.18. Członek Rady Programowej Konferencji "DNI BETONU 2018".
5.19. 'Kreator Budownictwa Roku 2018' - Tytułem 'Kreator Budownictwa Roku' Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyróżnia osoby, które promują dobre praktyki, etyczne zachowania, ale także inspirują i motywują innych do dalszych działań.
Wróć do spisu treści