Publikacje i Osiągnięcia

1. PUBLIKACJE

"Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie w badaniach normowych kostki nawierzchniowej" (współautor: J. Mierzwa). Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej: Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej MATBUD’96. Kraków-Mogilany, 19-22 czerwca 1996. 

"Kostka brukowa jako materiałnawierzchniowy w budownictwie drogowym w aspekcie kontroli jej jakości" (współautor: J. Mierzwa). Materiały Ogólnopolskiej Konferencji NaukowoTechnicznej: Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym. Zakopane 12-14 marca 1997. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddz. SITK w Krakowie. Seria Materiały Konferencyjne Nr 17 (Zeszyt 52). Kraków 1997. 

"Badania betonowych kostek brukowych". Materiały Budowlane Nr 3/1997. 

"Thermal Destruction of Concrete in Research with an Acoustic Emission Method" (współautor: J. Mierzwa). Zbornik Prednášok zo sekcie A.10 Stavebné Látky. VI Vadecká konferencia s medzinárodnou úcastou. Košice-Bukovec 6-8 máj 1997 (Slovak Republic). 

"The Correlation Between Generated Acoustic Emission and Compressive Strength in Plain and High Strength Concrete" (współautor: J. Mierzwa, Z. Ranachowski). Archives of Acoustics, vol. 22, no. 3/1997. 

"On the new method for evaluation ‘Wipro’ concrete pipe quality". Betonwerk und Fertigtail Technik No. 6/1997. Bauverlag GmbH, Wiesbaden. 

"Frequency characteristic of the acoustic emission signal in concrete under compressive loading" Archives of Acoustics, vol. 23, no. 3/1998. 

"Application of the acoustic emission method to determine the mechanical properties of the constructional materials" (współautor: J. Hoła, Z. Ranachowski). [w:] Nowe kierunki technologii i badań materiałowych. Pr. zb. pod red. J. Ranachowskiego, J. Raabe, W Petrovskiego, wyd. IPPT PAN, Warszawa 1999. 

"The influence of the concrete hardening time reduction methods on the generated acoustic emission signal parameters measured in plain and in high strength concrete" (współautor: Z. Ranachowski, J. Hoła). Archives of Acoustics, vol. 24, no. 2/1999. 

"Analiza emisji akustycznej w procesie destrukcji betonów poddanych obróbce termicznej". Rozprawa doktorska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999. 

"Superplastyfikatory do betonów samozagęszczających się". Materiały Budowlane 3/2000. 

"Nowe upłynniacze – nowe możliwości w technologii betonu". Przegląd Budowlany, lipiec-sierpień2000 

"Emulsje polimerowe jako dodatek modyfikujący właściwości mieszanek betonowych". Przegląd Budowlany, wrzesień2002 

"Metody i środki ochrony betonu". Materiały Budowlane, sierpień2003 

"Materiały POLYMENT w oczyszczalniach ścieków". Materiały Budowlane, wrzesień 2003 

"Posadzki przemysłowe" Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji – Ustroń 2004 "Nowe rozwiązania konstrukcyjno – materiałowo – technologiczne. Budownictwo metalowe, drewniane, lekka obudowa, posadzki przemysłowe", tom IV 

"Problemy związane z remontami i adaptacjami zbiorników na ścieki" (współautor: A. Banaś) Materiały VIII Konferencji Naukowo – Technicznej ITB "Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego" Cedzyna k/Kielc, 21-23 kwietnia 2004 

"Naprawa i ochrona betonu w budownictwie energetycznym" Materiały IV Konferencji Naukowo – Technicznej "Budownictwo w Energetyce" – Wrocław, Bogatynia, Złotniki Lubańskie, 26-28 maja 2004 

"Prawidłowe wykonanie posadzek z zastosowaniem wyrobów Firmy DEITERMANN". Materiały Budowlane, wrzesień 2004 

"Naprawa i ochrona betonu" Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej "REWINŻ‘2004“ Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych – Kraków 24-26 listopada 2004 r., tom 2

"Nowości w technologii betonu – beton samozagęszczalny (SCC) i z proszkami reaktywnymi (RPC)“. Renowacje i Zabytki, IV 2005 

"Materiały i technologie do wykonywania izolacji" Materiały Budowlane, październik 2006 

"Beton architektoniczny" Architektura - Wydawnictwo Murator, 01/2007 

"Domieszka MAPEI Antigelo S pomocna przy betonowaniu w obniżonej temperaturze" Materiały Budowlane 11/2007 

"Naprawa, wzmacnianie i ochrona betonu materiałami MAPEI". Materiały Budowlane 02/2008 

"Renowacja obiektów zabytkowych z zastosowaniem specjalistycznych produktów Mapei". Warstwy Dachy i Ściany Nr 3/2008. 

"Zastosowanie betonu samozagęszczalnego w naprawie podpór wiaduktu Rio Verde we Włoszech" (współautor: P. Zaffaroni) – Konferencji "Dni Betonu 2010" – Wisła 11-13.10.2010 

"Naprawa konstrukcji żelbetowej w strefie zrzutu żużla na terenie Huty Mittal Steel w Krakowie" (współautor: J. Siwek) – III Konferencja Naukowa "Trwałośći skutecznośćnapraw obiektów budowlanych" – Rydzyna, 18-20 listopada 2010; w: "Trwałe Rozwiązania Naprawcze w Obiektach Budowlanych" praca zbiorowa pod redakcją M. Kamińskiego, J. Jasiczaka, W. Buczkowskiego, T. Błaszczyńskiego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010. 

"Zastosowanie zapraw bezcementowych w pracach prowadzonych w obiektach zabytkowych". Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2 (2011) ISSN: 2081-3279. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011. 

"Zastosowanie specjalnych zapraw PCC i siatki z włókna szklanego do naprawy i wzmocnienia zdegradowanej konstrukcji żelbetowej" (współautor: J. Siwek) - XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna TrwałośćBudowli i Ochrona przed KorozjąKONTRA 2012 - Szczyrk 24-26 maja 2012 

"Kleje konstrukcyjne stosowane w obiektach inżynierii komunikacyjnej" Biuletyn Mosty Dolnośląskie 8/2012, Wrocław 2012 

"Hydroizolacje podziemnych części budowli z wykorzystaniem mat bentonitowych". Materiały Konferencji IZOLACJE 2013 "Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze". Warszawa, 27-28 lutego 2013 

"RE-CON ZERO innowacyjny produkt do odzyskiwania niewykorzystanej mieszanki betonowej". Materiały Budowlane 10/2013. 

"Modyfikacja mieszanki uszczelniająco-wypełniającej domieszkami MAPEI na przykładzie realizacji II linii metra w Warszawie" (współautor: M. Alexandrowicz) Materiały Budowlane 11/2013. 

"Posadzki przemysłowe z zastosowaniem produktów MAPEI" (współautor: D. Sanigórski) Materiały Budowlane 12/2013. 

"Naprawa, wzmacnianie i ochrona betonu wybranymi produktami Mapei". Materiały XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK’2014 – Szczyrk 26-29 marca 2014 ‘Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Konstrukcje żelbetowe’, tom IV 

"Właściwości betonu z granulatem odzyskanym z mieszanki betonowej przy użyciu pakietu domieszek do recyklingu" (współautorzy: M. Gruszczyński, F. DeBin, K. Wrzecion) – VIII Konferencja Dni Betonu 2014 – Wisła, 13-15.10.2014 

"Zastosowanie domieszek polimerowych do wykonania nawierzchni betonowych w Porcie Gdynia" (współautorzy: M. Aleksiun, K. Wrzecion, M. Mackiewicz) - VIII Konferencja Dni Betonu 2014 – Wisła, 13-15.10.2014 

"Żelbet teżsięstarzeje" Renowacje i Zabytki, I 2015 

"Nowoczesne polimocznikowe powłoki PURTOP do ochrony konstrukcji żelbetowych" Materiały XXX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK’2015 – Szczyrk 25-28 marca 2015 'Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Budownictwo ogólne'.

"Izolacja i ochrona konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem nowoczesnych powłok polimocznikowych PURTOP". Materiały Konferencji IZOLACJE 2015 "Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego". Warszawa, 9-10 kwietnia 2015 

"Systemy MAPEI w obiektach inżynierii komunikacyjnej". VADEMECUM Budownictwo Mostowe - edycja 2015. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Warszawa 2015 

"Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie" Przegląd Budowlany 12/2019 

"Adaptacja posadzki przemysłowej" Przegląd Budowlany 2/2020 

"Systemy uszczelniające Wecryl do zastosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej i budownictwa ogólnego" Izolacje 7-8/2020


2. OPRACOWANIA DLA PRZEMYSŁU, EKSPERTYZY, OPINIE TECHNICZNE

Badanie efektywności cementu mostowego 45 w niskoprężnej obróbce termicznej Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych O/Kraków - 1992. 

Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Zapora przeciwrumowiskowa na potoku Jaszczurówka - luty 1993. 

Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Lachówka - luty 1993. 

Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Hucisko - luty 1993. 

Ekspertyza posadzki lastriko w budynku uzdatniania wody w Dobczycach - 1993. 

Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Hucisko - kwiecień 1993. 

Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Zapora przeciwrumowiskowa Żylica - kwiecień 1993. 

Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Paleczka - kwiecień 1993. 

Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Smolnik w Męcinie - lipiec 1993. 

Badanie betonów w obiektach budownictwa wodnego. Obiekt: Regulacja potoku Starowiejski - lipiec 1993. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie pustaków żużlobetonowych - marzec 1994. 

Orzeczenie o jakości betonowej kostki brukowej z wytwórni "Dreza" - maj 1994. 

Badania jakości i przydatności w budownictwie kruszywa "Aardelit" - wrzesień 1994. 

Badania uzupełniające dla uzyskania aprobaty technicznej systemu elewacyjno - ocieplającego "Marmoroc" - sierpień 1995. 

Wyniki badańpustaków trocinobetonowych CS-24 - sierpień 1995. 

Badanie nośności betonowych rur kielichowych - wrzesień 1995. 

Orzeczenie o jakości betonowej kostki brukowej z wytwórni "Dreza" - październik 1995. 

Badania stanu technicznego posadzki w hali głównej spółki "Texpol" w Bochni - styczeń 1996. 

Ocena przyczyn nieszczelności wanny naparzacza oraz zacieków w pomieszczeniach sterowni i kotłowni spółki "Texpol" w Bochni - styczeń 1996. 

Ocena jakości betonu wanny naparzacza w obiekcie spółki "Texpol" w Bochni - luty 1996. 

Badania i analiza rozkładu charakterystyk wytrzymałości betonu w fundamencie instalacji odsiarczania Elektrowni Skawina - luty 1996. 

Ekspertyza w zakresie oceny jakości betonu i nawierzchni kładki nad torami PKP w Łazach wraz z ukierunkowaniem prac naprawczych - lipiec 1996. 

Orzeczenie naukowo - badawcze w zakresie stanu technicznego zamocowań ścian osłonowych budynku spółki "Biprostal S.A." w Krakowie - październik 1996.

Ekspertyza odnośnie przyczyn uszkodzeń płyt stropowych i sposobu ich naprawy - październik 1996. 

Orzeczenie o jakości betonu w elementach konstrukcyjnych budynku nr 1 na osiedlu Kurdwanów przy ul. Halszki - Bujaka w Krakowie - październik 1996. 

Badania stanu technicznego żelbetowej estakady olejowej w Elektrociepłowni Kraków S.A. - listopad 1996. 

Opracowanie receptur i badanie betonów hydrotechnicznych dla budowy zapory wodnej "Domaniów" koło Radomia - marzec 1997. 

Orzeczenie odnośnie stanu technicznego warstwy ścieralnej nawierzchni w pasie torowiska ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie - kwiecień1997. 

Badania dla ABM Solid S. A. betonu przeznaczonego do betonowania niecki basenu w Niepołomicach – marzec-maj 2005. 

Opinia techniczna dotycząca nadbetonu w modernizowanej hali Coca Cola HBC Polska – Filia w Niepołomicach – styczeń2006 

Badania metodąpull-off podłoża w modernizowanej hali Coca Cola HBC Polska – Filia w Niepołomicach – styczeń2006 

Opracowanie koncepcji mocowania banerów reklamowych orasz dobór technologii czyszczenia, konserwacji i zabezpieczenia elewacji budynku administracyjnego w Krakowie przy ul. Mogilskiej 1 (dla PKP S. A. OddziałGospodarowania Nieruchomościami w Krakowie) – marzec 2006 

Opracowanie projektu naprawy nawierzchni żelbetowych płyt torowiskowych (dla Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S. A. – Siemianowice śląskie) – czerwiec 2006 

Ekspertyza techniczna elementów stanu surowego obiektu pod nazwą "Dworzec podziemny Kraków Główny" (zamówienie publiczne dla PKP S. A. OddziałDworce Kolejowe) – maj-lipiec 2006 

Opinia techniczna dotycząca oceny fundamentów na budowie hali Coca Cola HBC Polska Filia w Niepołomicach (dla ABM Solid S. A. OddziałDębno) – sierpień 2006 

Opinia dotycząca oceny przydatności powłok żywicznych hali Zakładu Produkcyjnego Coca Cola w Tyliczu - wrzesień 2006 

Badania betonu posadzki nowobudowanej hali Coca Cola w Zakładzie Produkcyjnym w Staniątkach (wytrzymałość na ściskanie, ocena ilości włókien stalowych) - październik-listopad 2006 

Opinia dotycząca zastosowania domieszki PENETRON Admix do betonu na budowie "Millenium Hall" w Rzeszowie - listopad 2006 

Opracowanie technologii naprawy zbiornika awaryjnego na olej transformatorowy w Elektrowni Wodnej "Żarnowiec" - grudzień 2006 

Opinia dotycząca powłoki żywicznej posadzki hali REGIS Sp. z o. o. w Zakładzie Produkcyjnym w Tarnowie - grudzień 2006 

Opinia dot. zastosowania osuszacza TROTEC TTK 200 w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA" w Sosnowcu - styczeń2007 

Propozycja doboru materiałów dotyczących usunięcia przyczyn zamakania elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Heligundy 11B w Krakowie - luty 2007 

Opracowanie rozkładu zawilgocenia pomieszczeńremontowanych przez Firmę Majster - luty 2007 

Dobór rozwiązań dla uszczelnienia przecieków w obiekcie "Plaza Rybnik" (dla STRABAG Sp. z o. o.) - luty 2007 

Dobór technologii i materiałów do uszczelnienia elementów konstrukcji sztolni ujęcia wody RABA w Dobczycach - marzec 2007 

Opracowanie technologii i wykonanie uszczelnienia zbiorników na wodę technologiczną linii Walcowni Gorącej Blachy - dla SIMENS-VAI - marzec-kwiecień 2007 

Opracowanie technologii oraz wykonanie naprawy i uszczelnienia pali (dół zendry - Walcownia Gorącej Blachy - dla BUDIMEX DROMEX S. A. Oddz. Południowy - maj 2007 

Project Monitoring "Budowa Centrum Logistycznego w Mysłowicach" - w ramach współpracy z GLEEDS Polska Sp. z o. o. - lipiec 2007 

Usługa konsultingowa dot. posadzki betonowej w Trzebini - dla TECHNIFLOOR Polska Sp. z o. o. - lipiec 2007

Opracowanie technologii i wykonanie iniekcji uszczelniających przyczółków obiektów Mo-05 i Mo-06 na drodze krajowej Myślenice-Pcim - dla MOTA Engil S. A. - lipiec/sierpień 2007 

Recenzja pracy dr inż. T. Możaryn i dr inż. A. Sokalskiej "Naprawa i Ochrona Konstrukcji Żelbetowych" Poradnik ITB - Warszawa, 2012 

Recenzja pracy (nowelizacja dr inż. T. Możaryn) "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 9: Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych" - ITB Warszawa, 2018


3. OSIĄGNIĘCIA:

Członek Rady Programowej Konferencji "DNI BETONU 2012". 

Organizacja i założenie (współzałożyciel) Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej (SPChB), Członek Zwyczajny SPChB oraz członek Komisji Rewizyjnej SPChB (III.2012-IV.2014). 

Wykłady dla studentów międzyuczelnianego kierunku Chemia Budowlana nt.: "Beton i kształtowanie jego właściwości domieszkami chemicznymi" – Politechnika Łódzka, 24.X.2012 i 30.X.2013 

Członek Rady Programowej Konferencji "Reologia w Technologii Betonu 2013". 

Członek Rady Programowej Konferencji "DNI BETONU 2014". 

Dyrektor Zarządzający SCHOMBURG Polska Sp. z o. o. (Prokura Samoistna) 

Członek Rady Programowej Konferencji "DNI BETONU 2016". 

"Kreator Budownictwa Roku 2016" - Tytułem 'Kreator Budownictwa Roku' Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyróżnia osoby, które promujądobre praktyki, etyczne zachowania, ale także inspirująi motywująinnych do dalszych działań- listopad 2016r. 

"OsobowośćBranży Budownictwo 2017" - specjalne wyróżnienie Redakcji i Rady Programowej miesięcznika BUILDER przyznane podczas XV Edycji Gali BUILDER Awards - 23 stycznia 2018r. 

Członek Rady Programowej Konferencji "DNI BETONU 2018". 

"Kreator Budownictwa Roku 2018" - Tytułem 'Kreator Budownictwa Roku' Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyróżnia osoby, które promujądobre praktyki, etyczne zachowania, ale także inspirująi motywująinnych do dalszych działań- listopad 2018


Facebook
Twitter
LinkedIn