O mnie

Profil

Lider i menadżer z praktyczną wiedzą o rynku Chemii Budowlanej w Polsce, z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą, organizacjami, procesami, ludźmi, tworzeniu i wdrażaniu strategii, budżetu oraz systemu motywacji Pracowników a także w negocjowaniu kontraktów:


 • doktor nauk technicznych (specjalność: inżynieria materiałowa);
 • inżynier budownictwa (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie);
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; specjalista w dziedzinie materiałów budowlanych i technologii betonu;
 • Współzałożyciel i w latach 2011-2014 Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej (SPChB), w latach 2011-2014 członek Komisji Rewizyjnej SPChB;
 • Członek Rady Programowej Konferencji DNI BETONU 2012, 2014, 2016, 2018;
 • Kreator Budownictwa Roku 2016 (Wydawnictwo PIIB);
 • Osobowość Branży Budownictwo 2017 (Builder Award);
 • Kreator Budownictwa Roku 2018 (Wydawnictwo PIIB).

Cele Zawodowe

Dostarczać wymiernych korzyści i wspierać dynamiczny rozwój zarządzanych przeze mnie Organizacji, poprzez skuteczne:

1
4
2
3
3
6


• poprawa efektywności,

• wzrost sprzedaży,

• oddłużenie spółki

• wzrost produktywności,

• wzrost liczby projektów przez pracowników w procesie zmiany

• wzrost przychodów,

• wprowadzenie nowych produktów na rynek,

• wzrost udziałów rynkowych,

• optymalizacja kosztów

• zarządzanie projektami sprzedażowymi,

• strategie merketingowe, odbudowa wizerunku,

• wzmocnienie pozycji rynkowej, 

• wdrożenie zarządzania przez cele (MBO),

• wdrożenie systemu ERP (SAO Business One)

Doświadczenie zawodowe


 • 2020 - teraz

  KP-Project Krzysztof Pogan

  (Właściciel / Przedsiębiorca)

  Zarządzanie projektami, zmianą, sprzedażą; restrukturyzacja firm produkcyjno-handlowych, opracowywanie strategii biznesowych; wdrażanie produktów na rynek; opinie techniczne z zakresu chemii budowlanej i technologii betonu.

  Strona WWW KP-Project
 • 2016

  Schomburg-Polska Sp.z o.o.

  (Dyrektor Zarządzający / Prokurent)

  Reorganizacja   i oddłużenie Spółki, odbudowanie wizerunku, wzrost sprzedaży, zarządzanie zmianą, opracowanie i wdrażanie strategii biznesowej.

 • 2007

  MAPEI Polska Sp. z o. o.

  (Product Manager)

  Wdrożenie i zarządzanie produktami oraz zespołami Doradców Techniczno-Handlowych, projekty sprzedażowe (np. II Linia Metra w Warszawie, Nowa Łódź Fabryczna).

 • 2005

  Biuro Inżynierskie dr inż. Krzysztof Pogan

  (Właściciel / Przedsiębiorca)

  Kierowanie  7 projektami, w tym zadaniem w ramach przetargu publicznego dla PKP S. A.; prowadzenie specjalistycznych prac budowlanych (m. in. dla Mota Engil, Budimex, Simens VAI, Coca-Cola).

  Strona WWW
 • 2003

  Deitermann Polska Sp. z o. o. (Heidelberger Bauchemie - Grupa Heidelberg Cement

  (Dyrektor Techniczno-Handlowy Marki/Dyrektor Makroregionu)

  Wdrożenie produktów, zarządzanie podległymi Przedstawicielami Techniczno-Handlowymi, wzrost sprzedaży.

 • 1998

  Addiment Polska Sp. z o. o. (Heidelberger Bauchemie - Grupa Heidelberg Cement)

  (Doradca Techniczno-Handlowy, Dyrektor Regionalny)

  Współpraca z Klientami, zarządzanie zespołami Doradców-Techniczno-Handlowych, wzrost sprzedaży.

 • 1997

  PPUiH KOLPI Sp. z o. o.

  (p.o. Kierownik Budowy)

  Zarządzanie zespołami pracowników dla projektów budowlanych.

 • 1992

  Politechnika Krakowska - Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowanych - Zakład Technologii Betonu

  (Asystent Naukowo-Dydaktyczny)

  Prowadzenie zajęć ze studentami (Technologia Betonu, Technologia Prefabrykacji Betonowej), ekspertyzy i badania materiałów budowlanych.

Wykształcenie

 • 2007 - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - egzamin państwowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • 2000 - 2002 - Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania / Uniwersytet w Sztokholmie (kurs MBA) - Zarządzanie strategiczne i operacyjne.
 • 1999 - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie (kurs zawodowy) - Kierownik Laboratorium Budowlanego.
 • 1997 - 1999 - Polska Akademia Nauk - Instytut Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie (studia doktoranckie) - doktor nauk technicznych - inżynieria materiałowa.
 • 1996 - 1997 - Międzyuczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii w Krakowie (studia podyplomowe) - Motywowanie i rozwój pracowników, budowanie relacji.
 • 1995 - 1996 - Politechnika Krakowska / Akademia Ekonomiczna w Krakowie (studia podyplomowe) - Szacowanie i gospodarka nieruchomościami, zagadnienia prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • 1994 - 1996 - Uniwersytet Jagielloński / British Council (kurs dla nauczycieli akademickich) - Język angielski (FCE)
 • 1987 - 1992 - Politechnika Krakowska - Wydz. Inżynierii Lądowej (studia magisterskie) - Inżynier budownictwa
Facebook
Twitter
LinkedIn