Profil

Przedsiębiorca, menadżer z praktyczną wiedzą o rynku Chemii Budowlanej w Polsce, z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą, organizacjami, procesami, ludźmi, tworzeniu i wdrażaniu strategii, budżetu oraz systemu motywacji Pracowników a także w negocjowaniu kontraktów:

* doktor nauk technicznych (specjalność: inżynieria materiałowa);
* inżynier budownictwa (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie);
* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
* specjalista w dziedzinie materiałów budowlanych, technologii betonu, izolacji, posadzek, naprawy oraz wzmacniania i o chrony betonu;
* Współzałożyciel i w latach 2011-2014 Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej (SPChB), w latach 2011-2014 członek Komisji Rewizyjnej SPChB;
* Członek Rady Programowej Konferencji DNI BETONU 2012, 2014, 2016, 2018;
* Kreator Budownictwa Roku 2016 (Wydawnictwo PIIB);
* Osobowość Branży Budownictwo 2017 (Builder Award);
* Kreator Budownictwa Roku 2018 (Wydawnictwo PIIB).

Cele Zawodowe

opinie techniczne i ekspertyzy budowlane

zarządzanie organizacją, zarządzanie zmianą

zarządzanie projektami

zarządzanie ludźmi

zarządzanie procesami

opracowywanie strategii biznesowej i jej wdrażanie

Reorganizacja i restrukturyzacja przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego

• poprawa efektywności,
• wzrost sprzedaży,
• oddłużenie spółki

Budowanie zmotywowanego i zaangażowanego zespołu

• wzrost produktywności,
• wzrost liczby projektów przez pracowników w procesie zmiany

Opracowanie i wdrażanie strategii biznesowej

• wzrost przychodów,
• wprowadzenie nowych produktów na rynek,
• wzrost udziałów rynkowych,
• optymalizacja kosztów

Inne osiągnięcia w zarządzaniu organizacją i zespołem pracowników

• zarządzanie projektami sprzedażowymi,
• strategie marketingowe, odbudowa wizerunku,
• wzmocnienie pozycji rynkowej,
• wdrożenie zarządzania przez cele (MBO),
• wdrożenie systemu ERP (SAO Business One)

 

Doświadczenie zawodowe

2020-teraz

KP-Project Krzysztof Pogan

(Właściciel / Przedsiębiorca)

budownictwo, inżynieria, zarządzanie zmianą, zarządzanie organizacją, zarządzanie procesami, zarządzanie ludźmi, zarządzanie produktami, reorganizacja, optymalizacja, marketing

Nadzory, opinie techniczne i ekspertyzy budowlane z zakresu technologii betonu, materiałów budowlanych, chemii budowlanej, izolacji, posadzek, napraw oraz wzmacniania i ochrony betonu; świadectwa energetyczne; zarządzanie projektami, zmianą, sprzedażą; restrukturyzacja firm produkcyjno-handlowych, opracowywanie strategii biznesowych; wdrażanie na rynek innowacyjnych produktów z zakresu chemii budowlanej.

kp-project.eu

2016

Schomburg-Polska Sp.z o.o.

(Dyrektor Zarządzający / Prokurent)

budownictwo, inżynieria, zarządzanie zmianą, zarządzanie organizacją, zarządzanie procesami, zarządzanie ludźmi, zarządzanie produktami, reorganizacja, optymalizacja, marketing

Reorganizacja i oddłużenie Spółki, odbudowanie wizerunku, wzrost sprzedaży, zarządzanie zmianą, opracowanie i wdrażanie strategii biznesowej.

2007

MAPEI Polska Sp. z o. o.

(Product Manager)

budownictwo, inżynieria, zarządzanie zmianą, zarządzanie organizacją, zarządzanie procesami, zarządzanie ludźmi, zarządzanie produktami, reorganizacja, optymalizacja, marketing

Wdrożenie i zarządzanie produktami oraz zespołami Doradców Techniczno-Handlowych, projekty sprzedażowe (np. II Linia Metra w Warszawie, Nowa Łódź Fabryczna, bazylika oo. Jezuitów w Świętej Lipce, klasztor oo. Jezuitów w Starej Wsi, Cementownia Górka w Trzebini, oczyszczalnia ścieków Sitkówka k/Kielc).

2005

Biuro Inżynierskie dr inż. Krzysztof Pogan

(Właściciel / Przedsiębiorca)

Kierowanie  7 projektami, w tym zadaniem w ramach przetargu publicznego dla PKP S. A.; prowadzenie specjalistycznych prac budowlanych (m. in. dla Mota Engil, Budimex, Simens VAI, Coca-Cola).

budownictwo.krakow.pl

2003

Deitermann Polska Sp. z o. o. (Heidelberger Bauchemie – Grupa Heidelberg Cement

(Dyrektor Techniczno-Handlowy Marki/Dyrektor Makroregionu)

budownictwo, inżynieria, zarządzanie zmianą, zarządzanie organizacją, zarządzanie procesami, zarządzanie ludźmi, zarządzanie produktami, reorganizacja, optymalizacja, marketing

Wdrożenie produktów, zarządzanie podległymi Przedstawicielami Techniczno-Handlowymi, wzrost sprzedaży.

1998

Addiment Polska Sp. z o. o. (Heidelberger Bauchemie – Grupa Heidelberg Cement)

(Doradca Techniczno-Handlowy, Dyrektor Regionalny)

Współpraca z Klientami, zarządzanie zespołami Doradców-Techniczno-Handlowych, wzrost sprzedaży.

1997

PPUiH KOLPI Sp. z o. o.

(p.o. Kierownik Budowy)

Zarządzanie zespołami pracowników dla projektów budowlanych.

1992

Politechnika Krakowska – Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowanych – Zakład Technologii Betonu

(Asystent Naukowo-Dydaktyczny)

budownictwo, inżynieria, zarządzanie zmianą, zarządzanie organizacją, zarządzanie procesami, zarządzanie ludźmi, zarządzanie produktami, reorganizacja, optymalizacja, marketing

Prowadzenie zajęć ze studentami (Technologia Betonu, Technologia Prefabrykacji Betonowej), ekspertyzy i badania materiałów budowlanych.

 

Wykształcenie

2007

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – egzamin państwowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

2000 – 2002

Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania / Uniwersytet w Sztokholmie (kurs MBA) – Zarządzanie strategiczne i operacyjne.

1999

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie (kurs zawodowy) – Kierownik Laboratorium Budowlanego.

1997 – 1999

Polska Akademia Nauk – Instytut Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie (studia doktoranckie) – Doktor nauk technicznych – inżynieria materiałowa.

1996 – 1997

Międzyuczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii w Krakowie (studia podyplomowe) – Motywowanie i rozwój pracowników, budowanie relacji.

1995 – 1996

Politechnika Krakowska / Akademia Ekonomiczna w Krakowie (studia podyplomowe) – Szacowanie i gospodarka nieruchomościami, zagadnienia prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami

1994 – 1996

Uniwersytet Jagielloński / British Council (kurs dla nauczycieli akademickich) – Język angielski (FCE)

1987 – 1992

Politechnika Krakowska – Wydz. Inżynierii Lądowej (studia magisterskie) – Inżynier budownictwa.